CHROMITAL TCP

Chromital TCP er en trivalent crom passivering, som overholder Rohs-direktivet, og som har samme gode korrosionshæmmende egenskaber som Aluscans hexavalente chrompassivering svarende til Aludine, gul kromatering.

Chromital TCP lever op  MIL-C- 5541.

Fordele:

  • Særdeles god vedhæftningsevne.
  • Beskadiges ikke ved bukning o. lign.
  • Temperaturbestandigheden til ca. 130°C
  • Kromateringslaget er uopløseligt i vand og organiske opløsningsmidler – kan dog opløses i stærke syrer og alkalier.
  • Svag elektrisk modstand, der ikke influerer på fx muligheden for at svejse.

Anvendelse:

  • Instrumenter, kontormaskiner, elektronik etc.

Struktur efter behandling:

  • Indtrykket af metal bevares.
  • Kromatlaget er lys til mørk gul.
  • Overfladen får udseende efter den valgte forbehandling.

Lagtykkelsen ligger typisk på 1-3 my afhængigt af behandlingstiden.

Lagvægten ligger på 0,1 til 1 g/m2

Chromital TCP